Konferencja jubileuszowa z okazji 115 – lecia SKwP, 8–9 czerwca 2022 r., online - 8–9 czerwca 2022 r., online dr Teresa Cebrowska – Konferencja jubileuszowa z okazji 115 – lecia SKwP, 8–9 czerwca 2022 r., online
menu
Rejestracja
X
dr Teresa Cebrowska
dr Teresa Cebrowska
Dr nauk  ekonomicznych, biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP, wiceprezes SKwP

Dr nauk  ekonomicznych, biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP. Specjalizuje się w rachunkowości, sprawozdawczości, analizie finansowej i audycie. Autorka licznych artykułów. Współautorka  ośmiu  wydań „Komentarza do ustawy o rachunkowości” pracy pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz wydawanej przez Wolters Kluwer.  Wykładowca na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i  Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na  szkoleniach dla księgowych i biegłych rewidentów organizowanych przez SKwP i PIBR. Wieloletni członek Komitetu Standardów Rachunkowości i członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Wiceprezes SKwP.